Brannmurer

Friday Networks jobber med de markedsledende brannmur produktene

En brannmur er kritisk for at en bedrifts nettverk er trygg og ikke blir overøset med trusler fra Internett. En brannmur har forskjellige typer funksjoner og det kan derfor være stor forskjell på ulike brannmurer. Der tradisjonelle brannmurer ofte kun har oversikt over signatur-baserte trusler har de mer moderne brannmurene også innsikt på langt flere angrepsvektorer som hindrer selv de mest avanserte truslene.

For å holde tritt med økningen i angrep og kompleksiteten kan sikkerhetsansvarlige og IT-avdelinger ikke lenger belage seg på å drive all IT-sikkerhet selv. De trenger hjelp.

Friday Networks jobber med de markedsledende produktene innenfor sikkerhet som bruker produsentenes sikkerhetsdatabase for å avdekke og stoppe trusler. Om en trussel blir oppdaget av disse databasene vil trusselen automatisk bli blokkert for alle andre brukere. Dette gir IT-avdelinger en stor fordel.. hvorfor?