Kompetanse

Vi har høyt sertifiserte rådgivere, konsulenter og prosjektledere som har lang erfaring og bred kompetanse innen IT-infrastruktur, nettverk, samhandlingsløsninger og sikkerhet.

Friday Networks har som ambisjon å inneha den kompetansen våre kunder trenger, i en stadig mer digitalisert hverdag hvor teknologien er i kontinuerlig endring. Valg av løsninger og driftsmodeller som er optimale for den enkelte bedrift er en krevende oppgave, og det kan i enkelte tilfeller være stor risiko knyttet til de valg man gjør.

Vi har høyt sertifiserte rådgivere, konsulenter og prosjektledere som har lang erfaring og bred kompetanse innen IT-infrastruktur, nettverk, samhandlingsløsninger og sikkerhet. Ved å utnytte ny teknologi og effektivisere dine løsninger, innenfor de rammer man har til disposisjon, hjelper vi deg med å skape konkurransefortrinn og realisere ønskede gevinster for din virksomhet.

Friday Networks er leverandøruavhengige og tar alltid utgangspunkt i kundens behov, vi kan derfor være en pålitelig rådgiver og støttespiller i valg av løsninger og drift av eksisterende miljø. Vi samarbeider med markedsledende leverandører i bransjen, noe som gir oss sterk konkurransedyktighet. Med vår kompetanse og erfaring hjelper vi deg med å finne de riktige løsningene for din bedrift.