Prosjektledere

I stedet for at du som kunde må bruke tid og ressurser på å følge opp prosjekter selv, som også ofte viser seg å være kostnadskrevende, kan Friday Networks tilby prosjektledere som en tjeneste. Våre prosjektledere sørger for at prosessen går smidig, ved å avdekke og håndtere risiko, sørge for god informasjonsflyt, koordinere og kvalitetssikre alle ledd av prosjektet underveis, samt gi en god oppfølging i etterkant. Dette sørger for at du som kunde blir ledet trygt gjennom prosjektet fra a til å.

Våre prosjektledere har lang erfaring og tung faglig kompetanse. Vi kan ta prosjektlederollen i forbindelse med planlegging, design, implementering innen nettverk, infrastruktur og samhandlingsløsninger.

Vi avtaler i nært samarbeid med våre kunder kritiske faktorer for å sikre et vellykket prosjekt slik som mandat, prosjektplan, eierskap, organisering og risikovurderinger.

Vi har respekt for de utfordringer som kan dukke opp under et prosjekt og vi kjenner betydningen av å være i forkant av de hendelser som oppstår.

Vi  kan også være prosjektleder overfor dine leverandører, og kan også være hos deg over tid og gjennomføre prosjekter.

Våre prosjektledere har de høyeste sertifiseringer innefor prosjektledelse.

Ta kontakt med oss!

Ønsker du mer informasjon?
Fyll ut skjemaet under, så hører du fra oss innen kort tid!

Eller du kan ringe oss direkte på +47 32245400

 

Kontakt oss