Nettverksanalyse

Det kan være mange grunner til at IT-løsningene dine ikke fungerer optimalt. En applikasjon som ikke virker som den skal kan like gjerne være en nettverksfeil som en applikasjonsfeil. En grundig nettverksanalyse kan forhindre feilinvesteringer, men også avdekke behovene for at virksomheten raskt og effektivt skal kunne ta i bruk nye forretningskritiske applikasjoner og tjenester.

Med nettverksanalyse hjelper vi deg med å vurdere:

  • Tilstanden på nettverket
  • Hvordan nettverket påvirker applikasjoner og tjenester i dag og i fremtiden
  • Nettverkets livssyklus
  • Hvordan dagens nettverkstopologi og design skalerer
  • Hvilke feilsituasjoner nettverket håndterer
  • Du får en detaljert rapport om dagens situasjon, og anbefalinger med kortsiktige og langsiktige tiltak sammen med en prioritert aksjonsliste.

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om nettverksanalyse

Jostein Kirkerød

CMO & Partner

T: 41245962

on.skrowtenyadirf@dorekrik.nietsoj