WiFi

WiFi

Fremtidens WiFi-nettverk må være raske og effektive for å imøtekomme flere samtidige brukere, høyt krav til båndbredde, ha gode sikkerhetsmekanismer og støtte for nye applikasjoner.

Brukere forventer fleksibilitet på arbeidsplassen og de er avhengige av gode WiFi løsninger mer enn noen gang før. Når vi skal sitte i videomøter enten på arbeidsplassen eller i ett møterom stiller dette store krav til at WiFi løsningen er «videoklar», og støtter vår nye måte å jobbe på.

Med eksplosjonen av IoT er alt koblet trådløst, slik som f.eks. belysning, oppvarming, badging, sikkerhetskameraer. IoT muliggjør nye tjenester og muligheter. Med nye muligheter følger også risiko. Mobilitet og IoT vil utvide angrepsoverflaten siden flere av disse enhetene ikke administreres. Når hackere tar i bruk nye metoder må du være et skritt foran med en smartere, sikrere løsning som har dyp innsikt i trafikkmønstre og den siste intelligensen for å beskytte virksomheten. Din trådløse fremtid begynner nå med et trådløst nettverk som er mer enn bare tilgangspunkter og kontrollere. Det er en del av en ende-til-ende nettverksløsning som kobler alle enheter på en sikker måte og gir ytelse av høy kvalitet som gir mer verdi til virksomheten.

Trådløse løsninger skal være skalerbare, ha den integrerte sikkerheten du trenger og bruke intelligens som gir nyttig innsikt i nettverket ditt.

Vi tilbyr løsninger fra Cisco og Cisco Meraki.

For å finne den riktige WiFi-løsningen bør din bedrift tenke på:

  • Har jeg WiFi i dag?
  • Er dagens WiFi-løsning sikret på en god måte?
  • Hvordan er arbeidsmønsteret for mine ansatte i våre lokaler?
  • Er det nok båndbredde for alle brukere på mitt WiFi-nettverk?
  • Har jeg mulighet for å tilby WiFi til mine gjester?
  • Er WiFi løsningen beregnet for tidskritiske applikasjoner slik som f.eks video?
  • Kan jeg administrere WiFi nettet på en enkel måte?

 

Ta kontakt med våre dyktige rådgivere!

 

Ønsker du mer informasjon?
Fyll ut skjemaet under, så hører du fra oss innen kort tid!

Eller du kan ringe oss direkte på +47 32245400