Vekker internasjonal oppsikt

Hospital ITs nye elektroniske fagsystem på Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg i Oslo har bidratt til å eliminere vaktrom og skrivestuer til fordel for mer plass til beboere. Dette har vakt oppsikt også internasjonalt med besøk fra blant annet helse- og velferdsdepartementet i Nederland.

Hospital IT opplyser at for å lykkes med prosjektet måtte hele dokumentasjonsprosessene på Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg strømlinje-formes slik at arbeidet kunne dokumenteres mens arbeidet utføres med full tilgang til nødvendig helsedata.

GJENKJENNER ANSATTE
Hospital IT løste dette ved å utvikle et system med posisjoneringsteknologi som gjenkjenner ansatte og beboere og kobler disse sammen for å hente opp tiltak, arbeidsoppgaver, medisinering med mer – på alle beboerrom. Drammensselskapet Friday Networks levert så nødvendig utstyr og sørget for oppdateringer og service.

Ifølge Hospital IT så fungerer systemet på følgende måte: «På hvert pasientrom blir pleieren automatisk registrert idet han eller hun kommer inn. TV-skjermen på veggen lyser opp, og gir sentrale opplysninger om de siste aktivitetene knyttet til pasienten.»

Pleierne utveksler også informasjon via enkle menyer på egne smarttelefoner som bare brukes til dette. Telefonene tas ikke med ut av sykehusområdet, og tilkalling av pleiere fungerer som i et taxissystem. Dersom nærmeste pleier ikke kan besvare en alarm når systemet registrerer at en pasient faller, går oppkallet straks videre til neste.

NEDERLANDSK VISITT
Nylig var 25 medarbeidere fra helse- og velferdsdepartementet i Nederland på besøk på Cathinka Guldberg-senteret på Lovisenberg i Oslo for å lære mer om Hospital IT-løsningen

– Beboerne føler seg tryggere etter at dette systemet ble innført. Vi får til mye tettere oppfølging nå. Det er færre klager og færre diskusjoner. Løsningen vi bruker gjør at pasientene føler seg sikrere, bekreftet institusjonssjef Heidi Hetland under omvisningen.

SMART-SOLUTION
Hospital IT har også utviklet en god del andre tekniske og skybaserte løsninger som blant annet gjør at helsepersonell kan bruk mest mulig av tiden sin på pasientene i stedet for på administrasjon.

En annen slik «smart» løsning som selskapet har stått for er SmartSolution som er en tjeneste som kobler sammen elektronisk pasientjournal og velferdsteknologi og automatiserer arbeidsprosesser. Her håndterer helsearbeideren sine daglige oppgaver og samhandler og kommuniserer i en og samme mobilapplikasjon. Dermed er det ikke lenger nødvendig å logge seg på flere steder med forskjellige passord og ulike brukergrensesnitt.

Kontaktinformasjon Friday Networks

Svein Lerkerød

Administrerende direktør

T: 41245999

on.skrowtenyadirf@dorekrel.nievs

Rune Fredrik Lilleås

Daglig leder, Mobit Drammen

T: 97710000

on.skrowtenyadirf@enur