Vår kompetanse = din fleksibilitet

Jobb fra hvor som helst! Med vår kompetanse på Ciscoløsninger sørger vi for å gi deg en sømløs og sikker digital arbeidsplass.

Vi i Friday Networks har kompetansen din bedrift trenger for å på plass IT-løsninger som gjør det mulig  å etablere en sømløs og sikker digital arbeidsplass uavhengig av hvor den enkelte sitter. Med nye krav og forventninger til teknologi og arbeidslokasjon er det viktig at arbeidsplassen er tilrettelagt for at ikke alle jobber fysisk på kontoret.

 

 

Fremtidens arbeidsplass er hybrid.

Fremtidens arbeidsplass er i stor grad basert på fjernarbeid, nettverk og mer tverrfaglig samarbeid.
En arbeidsplass er ikke lenger et sted du drar til, den er der du er.
Skap et hybrid arbeidsmiljø hvor sømløs samhandling kan foregå uavhengig av lokasjon og sørg for at alle har den samme opplevelsen uavhengig av hvor de jobber fra, tid og enhet.

 

Hvordan tilpasser man kontoret til det hybride arbeidslivet?

 

Sats digitalt

Ved å investere i godt utstyr til samhandling og møter, visker man ut det digitale skillet mellom menneskene. Møterom, plattformer og teknologi er alle viktige deler av en bedrifts konkurransekraft. Med gode verktøy for booking av ressurser som møterom, stillerom, pulter etc. har man full oversikt over tilgjengeligheten av ressurser, samtidig som man til enhver tid  har en oversikt over hvor mange som kommer til å være i lokalene og hvor kollegene befinner seg. Det må legges tilrette for tverrfaglig samarbeid og teamarbeid, men man må også ha på plass gode løsninger for konsentrasjonsarbeid. De digitale verktøyene må støtte ansatte og virksomheten. Man må tilby arbeidsfleksibilitet – èn løsning passer ikke alle. Det er viktig å styrke de ansatte med sømløs tilgang til applikasjoner og samhandlingsløsninger av høy kvalitet. Med en Cisco-løsning kan man nå ha møter med MS Teams, Zoom og Google.

Skap en sømløs opplevelse for dine ansatte med Webex.

Webex er en åpen og svært sikker plattform som gjør at man kan delta i møter fra alle typer enheter, dele og jobbe i dokumenter, samle hele teamet også med eksterne, uten at man må være fysisk til stede i samme rom. Webex integrert med bedriftens andre produktivitetsverktøy og møterom gir den største effekten for god samhandling. Man kan enkelt starte et møte fra PC-en hjemme, fortsette sømløst på mobilen til man kan gå direkte inn i møterommet på kontoret. Friday Networks skreddersyr løsninger som gjør at man kan snakke sammen på tvers av plattformer på et møterom, vi sørger for de gode møtene og for at virtuelle deltakere skal få en like god opplevelse, om ikke bedre, enn om de var tilstede fysisk.

Sørg for IT-sikkerheten

IT-sikkerheten er skjerpet, og det stilles nye krav til IT-sikkerhet og opplæring i en hybrid arbeidshverdag. Friday Networks sørger for at sikkerheten følger brukeren og ikke arbeidsplassen. Vi tilbyr løsninger som kombinerer nettverks- og sikkerhetsfunksjoner i skyen til å levere sømløs, sikker aksess til applikasjoner og skyløsninger, uavhengig av hvor dine ansatte befinner seg og på hvilken som helst enhet de måtte benytte. Ansatte, kunder og leverandører skal kunne jobbe sammen på en sikker og effektiv måte uansett hvor de er.

 

Arbeidsplassen er i endring:

  • De ansatte krever fleksibilitet i mye større grad enn før, og muligheten til å jobbe fra hvor som helst er en viktig faktor til at de ansatte ikke bytter arbeidsplass.1
  • 98% av alle jobbmøter vil ha minst en ansatt som deltar fra et hjemmekontor. 2 
  • 96% av de ansatte ønsker å oppgradere  fasilitetene på arbeidsplassen med intelligent teknologi.3 
  • 89% av IT-lederne prioriterer å opprettholde sikkerhet, kontroll og styring på tvers av brukerenheter, nettverk, skyer og applikasjoner.4
  • 89% av  firmaer har et strategisk initiativ til bærekraft, men bare 19% har en plan.5

Vi gjør din hybride arbeidshverdag enklere.

Jobb hjemmefra

med sikker tilkobling og samhandlingsløsninger som fungerer uansett hvor man velger eller må jobbe fra.

Se video

Jobb fra kontoret

med nye arbeidsmetoder som kobler mennesker sammen på nye måter og forbedrer helse, trivsel, sikkerhet og effektivitet.

Les ebok

Jobb fra hvor som helst

med sømløse og sikre samhandlingsopplevelser som tilpasser seg arbeidsbehovene dine og styrker din prefererte arbeidsmåte.

Se video

Har din bedrift behov for å tilpasse arbeidsplassen til den hybride hverdagen?

 

Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg for et møte, fysisk eller digitalt.

Eller du kan ringe oss direkte på +47 32245400

Kontakt oss