Vær forberedt på cyberangrep mot bedriften din

Det nasjonale sikkerhetsbildet er skjerpet fordi vi er mer avhengig av digital teknologi enn noen gang og det er fullt av aktører som vil utnytte dette.

Cyberangrep er en ekstern trussel som har til hensikt å skade, forstyrre eller overbelaste datasystemet.

Vanlige konsekvenser av cyberangrep er at datasystemer slutter å virke eller ikke lenger virker som de skal. Et angrep kan også føre til at kundedata og annen følsom informasjon spres. Dette kan få alvorlige konsekvenser for bedriftens omdømme og avbrudd i den daglige driften og medfører ofte økonomisk tap.

Når det kommer til digital sikkerhet er det viktig å ha kontroll på hele verdikjeden innen sitt IT-miljø. I dag møter bedrifter trusler på flere arenaer. Jo flere brukere, enheter og applikasjoner som er tilknyttet bedriften, dess mer sårbart blir nettverket. For å holde din bedrift og dine ansatte trygge, er det helt nødvendig at dere er godt forberedt på og motstandsdyktige mot eventuelle sikkerhetstrusler. Det er kritisk for bedriften at truslene oppdages raskt, ellers kan store verdier gå tapt.

Med fremveksten av hybridarbeid, applikasjoner i skyen og patchløsninger fra ulike leverandører er det utfordrende å koble brukere til en god opplevelse på en sikker måte. Faktisk er 70 % av IT-lederne enige i at det er for komplisert å administrere nettverk og sikkerhet med flere leverandører.

 

Friday Networks tilbyr løsninger som sikrer hele din IT-infrastruktur.

 

Vi leverer løsninger som kombinerer markedsledende nettverk, sikkerhet, innsikt og synlighet. Slik hjelper vi deg å redusere kompleksitet, og operative kostnader samtidig som vi sørger for sikker og sømløs tilkobling for dine ansatte , lokasjoner og enheter slik at din bedrift forblir fleksibel for det neste som måtte komme.

Selvtest -Sjekk den digitale sikkerheten i din bedrift!

Test kunnskapen din om datasikkerhet

1 / 5

Installeres oppdateringer fra sentralt hold, og automatisert?

2 / 5

Har sluttbrukere administratorrettigheter på sin(e) enhet(er)?

3 / 5

Er det innført passordkrav for å forhindre svake passord (passordlengde, bruk av tall, spesialtegn og små og store bokstaver)?

4 / 5

Har og etterlever dere en effektiv policy for utfasing av IKT-produkter som ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer?

5 / 5

Kan sluttbruker selv installere og kjøre programvare som ikke er autorisert av virksomheten på virksomhetens IT-utstyr?

Your score is

0%

Behov for en gjennomgang av IT-sikkerheten i din organisasjon?

 

Små og mellomstore bedrifter er like utsatt for nettangrep som de store selskapene, men mangler ofte ressursene til å ivareta IT-sikkerheten på en god måte. Friday Networks kan gjennom vår IT-sikkerhetsanalyse gi deg en rask og effektiv oversikt over IT-sikkerheten i din virksomhet.

Friday Networks gjennomfører en IT-sikkerhetsanalyse som kartlegger og bevisstgjør hvordan datasikkerhetssituasjonen er i bedriften idag.

De fleste bedrifter har allerede en god del sikkerhetsløsninger på plass, men har dere full oversikt over hva disse løsningene beskytter dere mot og hva dere ikke er beskyttet mot. Det er ikke kun utenforstående trusler som påvirker IT-sikkerheten idag. Forstår og følger dine ansatte firmaets sikkerhetspolicy? Hvordan er det med backupløsninger? Har du sikkerhet for dataene dine hvis serveren går ned?

Vi hjelper din bedrift ved å kartlegge og bevisstgjøre dere på hvilke sikkerhetstrusler man bør være observant på og hvordan disse kan kontres.

Gjennom en sikkerhetsanalyse finner vi sammen ut av hva din bedrift har av sikkerhetsløsninger idag samt avdekker eventuelle behov der det er mangelfull sikkerhet.

Snakk med en av våre dyktige rådgivere om IT-sikkerhetsanalyse!

 

Vi avtaler gjerne et møte for å fortelle mer om hva en IT-sikkerhetssanalyse betyr og hvordan den kan forbedre ditt systematiske
IT -sikkerhetsarbeid.

Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg for et møte, fysisk eller digitalt.

Eller du kan ringe oss direkte på +47 32245400

Kontakt oss

Er du opptatt av de globale cybertruslene? Meld deg på Attack-konferansen den 10. oktober!

 

Økende digitale trusler er noe vi hører om så godt som daglig. Løsepengevirus, cyberkriminalitet eller målrettede angrep fra statlige aktører er realiteten for stadig flere norske bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.

Det er derfor viktigere enn noensinne å dele kunnskap og erfaringer på dette feltet. Og her kommer Attack-konferansen, som går av stabelen den 10. oktober, inn i bildet – det er en møteplass der de nye digitale truslene mot kritisk infrastruktur blir diskutert.

Friday Networks er en av sponsorene til Attack konferansen 2023

Påmelding og programmet for konferansen