Plugg fremtiden inn i veggen

Å velge en løsning som dekker dagens behov er bare halve jobben når du investerer i virksomhetens nettverk. Det handler også om å ta høyde for endringer som garantert vil komme; nye brukermønstre, ny teknologi, nye apper og programmer og stadig større krav til bruk av sanntidsdata og analyse i det daglige arbeidet.

Å spå om fremtiden er en risikosport. De fleste som prøver og som lager for konkrete fremtidsbilder, bommer litt eller mye. Samtidig kommer vi ikke utenom at vi må tenke fremover når vi investerer i programvare og hardware som skal dekke dagens behov – noe som i seg selv er krevende nok.

Jeg leste nettopp at det eneste vi kan være sikre på er at utviklingen aldri kommer til å gå saktere enn i dag. I en tid der markeder, forbrukere og verdikjeder endrer seg nesten kontinuerlig og utviklingen på mange områder har vært eksponentiell siden 80-tallet, må vi være forberedt på et enda høyere tempo i årene som kommer. Og nesten alt av det som skjer, krever en eller annen form for nettverkstilgang.

Når du investerer i utstyr for fremtiden er dette noen av utviklingstrekkene som skaper endrede krav til båndbredde og funksjonalitet i rutere, svitsjer og trådløse punker:

Nye brukermønstre

Nye generasjoner bruker teknologien på forskjellige måter. Er du over 50, er bruken sannsynligvis relativt enkel. Tilhører du Generasjon X (35- 49) eller Millennials (18 – 34), er mobiler og nettbrett en stadig mer integrert av alle deler av arbeidsdagen. Mer film og streaming, mer tid på sosiale medier og stadig mer av arbeidet gjøres på digitale flater. Det eneste som er sikkert når vi planlegger for dagens tenåringer er, at de ikke kommer til å bruke mindre tid online.

Ny teknologi

For eksempel Virtual og Augmented Reality som om ikke lenge kommer til å endre hvordan vi går på visning i et hus, møter kollegaer fra andre land, konstruerer fly og biler eller ser på nye klær. Jeg tenker også på smarte hus og intelligente strømløsninger, helseapp’er og interaktive kundenett.

Nye apper og programmer

Ny funksjonalitet og prosesser digitaliseres – i en enkel app eller i kompliserte programvareløsninger. Avhengig av hva de gjør og hvor viktige de er, vil nettverksløsningen kunne gi prioritet, større kapasitet eller “tidslommer” til en beregning, et program eller en prosess. Denne formen for “lastbalansering” sikrer at ingen viktige oppgaver blir liggende bakerst i køen.

Big og small data i hverdagen

Jo mer vi bruker oppkoblede mobiler, nettbrett og datamaskiner og jo flere enheter og sensorer som er online (Internett of Things), jo mer data får vi tilgang på. Der vi tidligere har brukt dataene som et bakspeil for å hente kunnskap om fortiden når vi planlegger fremtiden, vil Big Data for eksempel danne grunnlaget for automatiserte beslutningsprosesser. Vi kan skreddersy personlige tilbud til kunder når de står i butikken, kundesenteret er bemannet av roboter som forutser hva kunden har behov for og helsevesenet vet at en influensaepidemi er på gang, fordi folk bruker bestemte søkeord på nettet.

Cisco Meraki-plattformen er laget for å redusere kompleksitet i en tid med høye og stadig nye krav til nettverksløsningen. IT-avdelingen, eller den som har ansvaret for nettverk og drift, kan lett administrere alt fra enkeltenheter til hele grupper basert på behov – i et oversiktlig, skybasert grensesnitt. Trafikk kan prioriteres og du har kontinuerlig tilgang på informasjon og data som er nyttig i alt fra kunderelasjonsbygging til planleggingen av den fremtidige nettverkskapasiteten og funksjonaliteten.

Med andre ord: Du kan ikke alltid forutse fremtiden, men du kan nesten alltid forberede deg på den.

Hvis du vil høre mer om Cisco Meraki, finner du meg her:

Jostein Kirkerød

CMO & Partner

T: 41245962

on.skrowtenyadirf@dorekrik.nietsoj