Leverte trådløst nettverk for nesten 10 000 kandidater til privatisteksamen i Oslo

Takker Oslo kommune for tilliten!

 

Friday Networks har vært med på å tilrettelegge for Norges kanskje aller største arrangement i disse tider. Privatisteksamen i Oslo er vel gjennomført, og i år som tidligere år har Friday Networks sørget for at alt har blitt lagt til rette rent teknisk.

Det har naturlig nok vært mange flere hensyn å ta dette året, og vi har måttet rigge opp flere steder over flere dager for å unngå at for mange skulle være under samme tak samtidig. Friday Networks har sørget for sikker og god tilgang til internett for elektronisk løsning av oppgaver. Vi har tilrettelagt for lagring, skanning og utskrift, samt stilt med «nettvakter» under eksamen for å forhindre juks. Vi har tatt alle forhåndsregler i hht. Covid-19 situasjonen og sørget for at alle smittevernsregler har blitt overholdt i forhold til våre ansvarsområder.

Vi er stolte over å ha fått være med på gjennomføringen av privatisteksamen også i år, og takker Oslo kommune for tilliten!

 


Bilde fra Varemessen i Lillestrøm.

 


Bilde fra Valhall Arena.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Svein Lerkerød

Administrerende direktør

T: 41245999

on.skrowtenyadirf@dorekrel.nievs