Slik lykkes Vipps med den hybride arbeidshverdagen

En arbeidsplass er ikke lenger bare et sted du drar til, den er der du er.

Vi har gjennom de siste årene sett en formidabel endring i hvordan, eller rettere sagt hvor vi jobber. Det er nå like naturlig å være digitalt med i et møte som å være fysisk tilstede. Den hybride arbeidshverdagen er kommet for å bli, noe som krever en digital omstilling, allikevel er det ikke alle bedrifter som har gode nok løsninger til å møte dagens krav til samhandling.

 

Se hvordan Vipps har tatt i bruk teknologi som tilrettelegger for den hybride arbeidshverdagen.

 

Møterom for ulike behov

98% av alle jobbmøter vil ha med en eller flere deltakere fra et hjemmekontor.

De ansatte krever fleksibilitet i mye større grad enn før. Dette stiller nye krav og forventninger til teknologi og gjør det viktig at arbeidsplassen er tilrettelagt for at ikke alle jobber fysisk på kontoret. Ved å tenke langsiktig i utformingen av sine møterom, har Vipps investert i utstyr som tilrettelegger for at medarbeiderne jobber fra ulike lokasjoner.

Møterommene hos Vipps dekker forskjellige behov. Alt fra de store møtene, til møter med færre deltakere og stillerom for konsentrasjonsarbeid. Alle rom er utstyrt med skjermer og teknologi som sørger for god lyd og bildekvalitet. De store møterommene innehar funksjoner som gjør at møtene blir like inkluderende for de som sitter remote som om de skulle vært tilstede i rommet.  Kameraene innehar zoomfunksjon, slik at når en i møterommet snakker fokuserer kameraet kun på den personen. Dette gir stor verdi for de som er med digitalt. Det er enkelt å dele både skjerm og dokumenter og man har funksjoner som gjør at man kan skrive rett på skjermen og som blir synlig for alle i sanntid. Vipps har også løsninger som gjør at de kan profesjonelt kan streame møter live, eller spille de inn til senere bruk.

Det digitale skillet mellom mennesker blir visket ut ved hjelp av godt utstyr som styrker samhandling uavhengig av lokasjon.

Webex som samhandlingsverktøy

For Vipps er det viktig med gode samhandlingsverktøy fordi de har medarbeidere som jobber fra ulike steder og samarbeidspartnere i inn- og utland.

Gjennom den fleksible samhandlings- og kommunikasjonsplattformen Webex er det enkelt for de ansatte i Vipps å starte et møte fra PC`en hjemme, fortsette sømløst på mobilen til man kan gå direkte inn i møterommet på kontoret.
Det er en åpen og svært sikker plattform som gjør at man kan delta i møter fra alle typer enheter, dele og jobbe i dokumenter, samle hele teamet også med eksterne, uten at man må være fysisk til stede i samme rom.

Webex-enhetene støtter nå også flere plattformer. Det betyr at man kan kjøre møter fra MS Teams, Google og Zoom på Webexenhetene. Dette er unikt, og gjør at man ikke trenger forskjellige møterom etter hvilken software man bruker.
I Webex-løsningen ligger det sikkerhet i bunn som ikke kan sammenliknes fra konkurrentene. Det er lagt stor vekt på at møter skal være sikre og alle samtaler man har er kryptert.

Èn grønn knapp                

Det skal være enkelt å starte et møte.
Gjennom Ciscoløsningene Vipps har valgt, så får de nettopp dette. Èn grønn knapp er det de trenger å forholde seg til. Et trykk og møtet er i gang. Dette gjelder både i møterommene og for de som kobler seg opp i møtet fra en annen lokasjon.
Et møte skal være så enkelt og godt digitalt at fysiske møter med lang reisevei lett kan velges bort.

Kontoret har blitt en sosial arena

Arbeidsplassen har i større grad blitt en sosial arena, og derfor er det viktig med verktøy som kan bygge oppunder behovene. Gjennom en møtebookingsløsning kan de ansatte få full oversikt over hvilke møterom som er tilgjengelige til enhver tid.
Det skal være enkelt å komme på kontoret og vite at man har rom til det møtet man skal ha enten fysisk eller digitalt. Det er viktig for de ansatte å kunne ha en oversikt over hvilke kolleger som befinner seg hvor og når. I tillegg er det viktig å få muligheten til å sjekke når kolleger har ledig tid, og dermed når man kan omgås sosialt på kontoret.

Vipps har sørget for at kontoret er en innovativ og sosial møteplass som skapt for den hybride arbeidshverdagen. Gjennom teknologi fra Cisco har de tatt i bruk gode verktøy som styrker samhandling og interaksjon, uavhengig av lokasjon.

Fremtidens arbeidshverdag er hybrid

Friday Networks leverer IT-løsninger som gjør det mulig for deg å etablere en sømløs og sikker digital arbeidsplass, uavhengig av hvor den enkelte er lokalisert.

 

Har din bedrift behov for å tilpasse arbeidsplassen til den hybride hverdagen?

 

Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg for et møte, fysisk eller digitalt.

Eller du kan ringe oss direkte på +47 32245400

 

Kontakt oss