Friday Networks valgt av DFØ som leverandør på digitale møteromsløsninger

IT-selskapet Friday Networks er valgt av Statens innkjøpssenter (DFØ) som en av fire leverandører for leveranse av digitale møteromsløsninger til 138 statlige enheter.

Gjennomføring av heldigitale og hybride møter, kurs og konferanser gir et økt behov for utstyr som støtter opp under disse samhandlingsformene. AV-utstyr er dermed en naturlig utvidelse av avtaleporteføljen til Statens innkjøpssenter.

 

                                   

-Det å bli valgt som leverandør i denne avtalen er en stor anerkjennelse, og forsterker vår posisjon i offentlig sektor. Vi ser frem til å få levere gode IT-løsninger som bidrar til å skape smarte arbeidsplasser og optimaliserer de ansattes arbeidshverdager og møteopplevelser. Løsningene støtter også oppunder statens bærekraft- og klimamål, sier Svein Lerkerød, administrerende direktør i Friday Networks.

 

Fellesavtale for 138 statlige enheter

Fellesavtalen er inngått med fire leverandører i rangert rekkefølge dekker produkter som naturlig faller inn under kategorien audiovisuelt utstyr, samt programvare og tjenester som er tilknyttet disse produktene.

Total estimert verdi for fellesavtalen er på inntil 650 mill. NOK ekskl. MVA for en total avtaleperiode på 4 år, dette gir en forventet gjennomsnittlig årlig verdi på ca. 162 mill.

Kontaktperson

Svein Lerkerød

Administrerende direktør

T: 41245999

on.skrowtenyadirf@dorekrel.nievs