Digital korona-suksess

Friday Networks i Drammen og Hospital IT i Oslo er spesialister på hvert sitt område, men sammen sørger de nå for å levere helt nye digitale løsninger til helsevesenet. Sist ut er det korona-relaterte «Call2Care»-produktet som sørger for bedre kontakt mellom eldre og deres pårørende.

 Friday Networks, som har hovedkontor på Åssiden i Drammen, er rådgiver og leverandør av løsninger innenfor nettverk, skytjenester, mobilitet og sikkerhet. Selskapet ble etablert for fire år siden og har i dag 30 ansatte fordelt på Drammen, Oslo og Trondheim.

Selskapet har kunder som Norengros, Dekk1, Verisure og Glitre Energi samt offentlige virksomheter som Oslo kommune, Lier kommune og Modum Bad. I løpet av våren har de blant annet sørget for at 10.500 privatister i Oslo har kunnet holde digitale eksamen i disse korona-tider.

 SELSKAPER I VEKST
– Vi har opplevd en fin vekst siden oppstarten, sier administrerende direktør Svein Lerkerød som tidligere blant annet har vært sjef for Datametrix. Lerkerød er partner i selskapet sammen med Jostein Kirkerød og Brede Bjørnstad.

En av de første og største kundene er Hospital IT i Oslo som satser offensivt på å utvikle velferdsteknologi og kostnads- og ressursbesparende løsninger innen helsevesenet. Selskapet har i dag 25 ansatte hvorav åtte kun driver med Software-utvikling.

– Det vi virkelig har til felles er at vi begge ønsker å skape smarte og enkle løsninger for våre kunder i et samfunn der det er en rivende digital utvikling og det stilles stadig høyere krav til IT-løsninger, sier Lerkerød som opplyser at Friday Networks har over 3000 enheter som de leverer og drifter for Hospital IT rundtomkring på ulike institusjoner i Norge.

NY DIGITAL BESØKSLØSNING FOR ELDRE
Oslo-selskapet i Mølleparken like ved Akerselva har forsket og utvikle på nye løsninger innen velferdsteknologi de siste 15 årene, men det er først de siste årene at satsingen virkelig har båret frukter.  Det dreier seg blant annet om elektroniske dørlåser, adgangskontroll-systemer, posisjoneringsteknologi og ultralydmottakere som viser hvor ansatte, utstyr og pasienter er til enhver tid samt eksempelvis digitale løsninger som skal hjelpe demente å huske bedre.

En av de aller siste unike tilvekstene ble første gang tatt i bruk nå under korona-krisen når det som kjent har vært store problemer for pårørende å opprettholde god kontakt med sine kjære som bor på institusjon. I samarbeid med drammensselskapet Friday Networks har Hospital IT lansert en helt ny løsning med navnet «Call2Care».

 UTVIKLET SPESIALTILPASSET APP
– Det dreier seg kort fortalt om en ny «Easymeeting»-app som lastes ned på et modifisert nettbrett for eldre. Dette nettbrettet, som ble tatt i bruk for første gang under koronaen, er montert på en bordplate og kan kun brukes til «Call2Care», altså til å holde kontakt med sine pårørende. Det er ekstra god lyd og andre brukervennlige løsninger tilpasset eldre, og nettbrettet virker dessuten uavhengig av trådløse nettverk, forteller Rune Fredrik Lilleås i Friday Networks.

– Bakgrunnen var at Lovisenberg Omsorg registrerte at beboere ble svært isolerte under korona-krisen, og vi i Hospital IT ble da bedt om å utvikle en enkel videokommunikasjonsløsning som var tilrettelagt for brukergruppen. Vi satte så i gang med en omfattende produktutvikling, og i samarbeid med partene har vi fått etablert en videokonferansetjeneste der Hovseterhjemmet i Oslo har vært pilot for prosjektet, opplyser gründer og daglig leder i Hospital IT, Flemming Hegerstrøm.

 SKYBASERT VIDEOKONFERANSE
Call2Care er en sky-basert videokonferanse-tjeneste basert på en video, app, 4G mobil- kommunikasjon og spesialtilpassede og tilrettelagte nettbrett. Nettbrettene, som er utstyrt med SIM-kort uten PIN, består av et tilpasset brukergrensesnitt og et fysisk design som hindrer feil bruk av utstyret.

– Tjenestens formål er å tilby en rimelig, enkel og trygg høykvalitets videokonferanse for pårørende og beboere på sykehjem. Pårørende laster selv ned Call2Care-appen fra App Store, og det er satt opp slik at hver beboer har sin egen Call2Care videotjeneste på nettbrettet med oversiktlige og brukervennlig navigasjon for inntil seks pårørende. Enheten kan kontrolleres og fjernstyre via en skybasert løsning der man kan styre tjenestetilbudet på nettbrettet til kun å tilby video-tjenesten, opplyser Hegerstrøm.

– UNIKT SAMARBEID
Lilleås legger til at Friday Networks har vært med å ta ideén ut i praksis, testet den og har i tillegg levert utstyr som mobiler og nettbrett samt sørget for all logistikk, klargjøring, oppgradering, service og support. – Vi har nå har klare 500 nye enheter som skal ut på ulike institusjoner, og blant de som har bestilt løsningen er Hovseterhjemmet og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg i Oslo, opplyser han.

– Uten en god samarbeidspartner som Friday Networks hadde vi ikke greid å sette et prosjekt som dette ut i live. Det har blitt et unikt og godt samarbeid med to team som utfyller hverandre, sier Flemming Hegerstrøm i  Hospital IT.

 

 


FOSSER FRAM: Denne trioen fosser fram i markedet for ny helse- og velferdsteknologi for tiden. Hospital IT, med gründer Flemming Hegerstrøm(t.h.) i spissen, og Friday Networks, med administrerende direktør Svein Lerkerød(t.v.) og Rune Fredrik Lilleås, samarbeider nå om et unikt og korona-relatert prosjekt som skal gjøre de enklere for pårørende å holde kontakt med sine kjære som bor på institusjon.

 


FORNØYD: Gründer og daglig leder av Hospital IT, Flemming Hegerstrøm, kan glede seg over en rivende utvikling i selskapet i Mølleparken for tiden.

 


KUNDE: Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg i Oslo er en av institusjonene som ønsker å ta i bruk det nye «Call2Care»-systemet der Rune Fredrik Lilleås(t.v.) og Svein Lerkerød i drammensselskapet Friday Networks står for blant annet levering av utstyr, oppgraderinger og service.

Kontakt oss

Svein Lerkerød

Administrerende direktør

T: 41245999

on.skrowtenyadirf@dorekrel.nievs

Rune Fredrik Lilleås

Daglig leder, Mobit Drammen

T: 97710000

on.skrowtenyadirf@enur