Kartlegg IT-sikkerheten i din bedrift

For å holde din bedrift og dine ansatte trygge, er det helt nødvendig at dere er godt forberedt på og motstandsdyktige mot eventuelle sikkerhetstrusler. Det er kritisk for bedriften at truslene oppdages raskt, ellers kan store verdier gå tapt.

Små og mellomstore bedrifter er like utsatt for nettangrep som de store selskapene, men mangler ofte ressursene til å ivareta IT-sikkerheten på en god måte. Friday Networks kan gjennom vår IT-sikkerhetsanalyse gi deg en rask og effektiv oversikt over IT-sikkerheten i din virksomhet.

 

Behov for en gjennomgang av IT-sikkerheten i din organisasjon?

 

Friday Networks gjennomfører en IT-sikkerhetsanalyse som kartlegger og bevisstgjør hvordan datasikkerhetssituasjonen er i bedriften idag.

De fleste bedrifter har allerede en god del sikkerhetsløsninger på plass, men har dere full oversikt over hva disse løsningene beskytter dere mot og hva dere ikke er beskyttet mot. Det er ikke kun utenforstående trusler som påvirker IT-sikkerheten idag. Forstår og følger dine ansatte firmaets sikkerhetspolicy? Hvordan er det med backupløsninger? Har du sikkerhet for dataene dine hvis serveren går ned?

Vi hjelper din bedrift ved å kartlegge og bevisstgjøre dere på hvilke sikkerhetstrusler man bør være observant på og hvordan disse kan kontres.

Gjennom sikkerhetsanalysen finner vi sammen ut av hva din bedrift har av sikkerhetsløsninger idag samt avdekker eventuelle behov der det er mangelfull sikkerhet.

Bestill en sikkerhetsanalyse

IT-sikkerhetsanalyse trinn for trinn

 

Gjennom vår IT-sikkerhetsanalyse får vi avdekket status per i dag, deretter tar vi med resultatet fra undersøkelsen tilbake til vårt team av konsulenter og rådgivere som lager en rapport med forslag til utbedringer og kommentarer til dagens status slik at vi ut ifra denne kan legge en god plan for å nå det sikkerhetsnivået dere ønsker, og som resulterer i at du slipper å bekymre deg for sikkerhetsbrudd og tap av sensitiv data.

Punktene vi gjennomgår er blant annet:

-Fysisk sikring
-Brukere og holdninger
-Backup
-Hardware
-Nettverk
-Skytjenester
-Fjernkontor
-Dokumentasjon

Vi avtaler gjerne et møte for å fortelle mer om hva en IT-sikkerhetssanalyse betyr og hvordan den kan forbedre ditt systematiske
IT -sikkerhetsarbeid.

Visste du at den største sikkerhetstrusselen i din bedrift med stor sannsynlighet er dine ansatte?

Risikovurdering basert på NSMs Grunnprinsipper

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har laget «Grunnprinsipper for IKT sikkerhet 2.0» for å hjelpe alle bedrifter i Norge. De har laget 4 grunnprinsipper som er anbefalt at alle virksomheter anvender som et minimum i sitt sikkerhetsarbeid. Vi kan hjelpe deg som kunde med alle 4, men vår IT-sikkerhetsanalyse hjelper deg med trinn 1.

1. Identifisere og kartlegge – opparbeide og forvalte forståelse om virksomheten herunder styringsstrukturer, ledelsesprioriteringer, leveranser, IKT-systemer og brukere. Dette er grunnlaget for en effektiv implementering av de øvrige grunnprinsippene. Hensikten er å forstå virksomhetens leveranser og tjenester, få oversikt over hvilke teknologiske ressurser som må sikres og de roller og brukere virksomheten består av. Dette gjør det mulig å fokusere og prioritere sikkerhetstiltakene i tråd med forretningsbehov og strategi for risikostyring.

Selvtest -Sjekk den digitale sikkerheten i din bedrift!

Test kunnskapen din om datasikkerhet

1 / 5

Installeres oppdateringer fra sentralt hold, og automatisert?

2 / 5

Har sluttbrukere administratorrettigheter på sin(e) enhet(er)?

3 / 5

Er det innført passordkrav for å forhindre svake passord (passordlengde, bruk av tall, spesialtegn og små og store bokstaver)?

4 / 5

Har og etterlever dere en effektiv policy for utfasing av IKT-produkter som ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer?

5 / 5

Kan sluttbruker selv installere og kjøre programvare som ikke er autorisert av virksomheten på virksomhetens IT-utstyr?

Your score is

0%

Snakk med en av våre dyktige rådgivere om IT-sikkerhetsanalyse!

Vi gleder oss til å møte deg for å fortelle mer om hva en IT-sikkerhetssanalyse betyr og hvordan den kan forbedre ditt systematiske
IT -sikkerhetsarbeid.

Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg for et møte, fysisk eller digitalt.

Eller du kan ringe oss direkte på +47 32245400

Kontakt oss