Wi-Fi

Måten mennesker arbeider på har endret seg radikalt de siste 15 årene. En stor pådriver til dette har vært fremtoget av WiFi og mobilitet. Innenfor 2020 anslås det at det vil være rundt 50 milliarder enheter og sensorer rundt om i verden. Disse krever en form for konnektivitet som er nettopp det WiFi gjør.

Med den nye standarden WiFi-6 (802.11ax) som er blitt lansert og som vil komme på samlebånd fra alle de store produsentene vil man få langt bedre opplevelser og hastigheter på nettet enn i dag. Friday Networks har erfaring med eldre og nyere WiFi-nettverk og rådgir om on-premise eller skybaserte løsninger er best for deg.