LAN

Friday Networks har erfaring med eldre og nyere WiFi-nettverk og rådgir om on-premise eller skybaserte løsninger er best for deg.

Svitsjing er en essensiell del av kommunikasjonen vi gjør hver dag. Fra å sende e-poster til hverandre, til å printe dokumenter og til og med utføre videokonferansemøter, er vi helt avhengige av at LANet vårt spiller på lag. LANet har en av de aller viktigste oppgavene i en bedrift og sørger for at informasjon kommer frem til rett person til rett tid og i riktig rekkefølge.

Med den nye WiFi-6 standardens fremtog setter også dette nye krav til nettverket. Multi-Gigabit (mGig) svitsjer som gir opptil 1G / 2.5G / 5G / 10G på hver port er derfor kommet for å bli og vil kunne gi høy-kapasitet og høy-kvalitets nettverk fra kjernen og helt ut til kant. Friday Networks har erfaring med eldre og nyere WiFi-nettverk og rådgir om on-premise eller skybaserte løsninger er best for deg.

Dette er en tekst

Dette er en tekst

Dette er en tekst