IoT – Tingenes internett

Hva er IoT?

IoT står for Internet of Things, også kjent som tingenes internett.

Begrepet IoT brukes om fysiske objekter som kommuniserer med omverdenen. De fysiske objektene har innebygget elektronikk, programvare, sensorer og nettverkstilkobling. Dette muliggjør å samle inn og utveksle data på en helt ny og effektiv måte.

Alt fra maskiner, biler, trafikksystemer, sykler, sportsutstyr, lyspærer, hus, bygninger, elektronikk i husholdning, avfallshåndtering med mer kan benytte IoT for å automatisere og effektivisere. Det er egentlig bare fantasien som setter begrensning på hvor man kan benytte IoT.

IoT vokser voldsomt, og forventningene er store.

IDC anslår at antall tilkoblede IoT enheter vil vokse fra ca 15 milliarder enheter i dag til mer enn 82 milliarder enheter i 2025. Den økonomiske gevinsten av dette vil bli enorm når det sprer seg overalt i dagliglivet og forretningsverdenen.

 

Hva kan dette bety for norske forbrukere?

Det vil gjennomtrenge forbrukermarkedet og forretningsmarkedet, og i forbrukermarkedet er allerede mange produkter og tjenester på vei over til IoT. Noen eksempler er:

  • Kjøkken- og husholdningsapparater kan styres på en helt annen måte enn det vi ser i dag.
  • Lys og termostater kan få et smart måleinstrument som måler strømforbruket ditt i detalj, og kanskje struper strømforbruket ditt når strømmen er dyr.
  • Forsikringsselskapene kan tilby forsikring basert på hvordan du kjører bil.
  • Avfall og søppel håndtering kan bli utført på en mye mer effektiv måte.  Istedenfor at søppel tømmes til faste tider hver uke kan søppeldunker tømmes når de er fulle. Det blir også mulig å innføre systemer hvor du betaler for den mengden søppel du kaster.
  • Smarte elektrisitetsmålere vil monitorere strømnettet og justere prisene etter forbruket.
  • Smarte vannsystemer og vannmålere som gir mer korrekte forbrukstall, i tillegg til at det kan settes opp sensorer som kan detektere f.eks vannlekkasjer og stoppe vanntilførsel.

 

Hva kan dette bety for norske bedrifter?

Når vi snakker om IoT for industri og bedrifter snakker vi ofte om den «4. industrielle revolusjon». For bedrifter betyr ny smart teknologi at de kan bli mer effektive, øke konkurransekraft og lønnsomhet.

IoT vil endre mye og det vil skape muligheter for nye inntektsstrømmer, nye arbeidssett, nye prosesser og det vil endre forretningsmodeller.

 

Ønsker du å vite mer om dette så ta kontakt med oss i Friday Networks!