Informasjon COVID-19

Kjære kunder og samarbeidspartnere,

Storsamfunnet er for tiden sterkt berørt av Covid-19, og vi ønsker i den forbindelse å informere om hvilke tiltak Friday Networks AS har implementert.

Vi forholder oss til de retningslinjene som myndighetene til enhver tid kommuniserer. Dette innebærer at Friday Networks må tilrettelegge arbeidssituasjonen for våre ansatte og samtidig gjøre vårt ytterste for å opprettholde leveransene til våre kunder.

Våre kontorer vil holdes åpne, men mange av våre ansatte vil jobbe fra hjemmekontor. Vi oppfordrer vanligvis til «fri flyt» mellom våre tre kontorer men inntil videre reduseres reising mellom kontorene. Vi har innført nye strenge rutiner på håndhygiene, begrenset nærkontakt og renhold av overflater, og vi oppfordrer alle ansatte til å unngå offentlig transport og unødvendig reising.

Vi er like tilgjengelige som alltid via mail, telefon, videokonferanser og andre verktøy vi bruker i samarbeidet med dere, og vi har som mål å fortsette alt arbeid så normalt som mulig på den måten. Møter med kunder og andre eksterne vil i størst mulig grad holdes på video. De som er på oppdrag hos kunde må selvsagt forholde seg til de tiltakene kunden har satt i verk.

Vi registrerer at våre leverandører forsøker, så langt det er mulig, å opprettholde ordinær produksjon. De fleste av fabrikkene befinner seg i land hvor det er stor spredning av viruset og som WHO tidlig definerte risikoen som Very High. Vi forholder oss til den fortløpende informasjonen vi mottar fra våre leverandører, men vi forventer at dersom spredningen ikke kommer under kontroll, vil det medføre leveranseproblemer. Vi ønsker at kundene våre skal komme godt gjennom den neste tiden, og tar sikte på få gjennomført prosjekter som planlagt og ikke minst kan vi sammen benytte kommende periode til å ligge i forkant når ting begynner å komme tilbake til normalen.

Vi følger reiserådene fra UD. Det bør vurderes om planlagte reiser er nødvendig. Kommer man fra områder som er omfattet av karantenebestemmelser fra myndighetene skal disse følges.

Vi tar forbehold om nye retningslinjer fra myndighetene og vil gi dere beskjed umiddelbart dersom det er forhold som kan påvirke vår produksjon.

 

Det er bare å ta kontakt dersom du har spørsmål. Oppdatert informasjon vil være tilgjengelig på www.fridaynetworks.no.

 

Med vennlig hilsen

Friday Networks AS