Digital sikkerhet for små og mellomstore bedrifter

Jobben er ikke lenger et sted du reiser til, det er noe du kan gjøre fra hvor som helst. Med nye måter å jobbe på har behovet for sikkerhet i bedrifter økt kraftig.

 

Sikkerhetsutfordringer for små bedrifter

Den digitale hybride hverdagen skaper en del sikkerhetsutfordringer for bedrifter. Brukerne logger på og av forskjellige enheter på internett, og går gjerne utenom kontorets sikkerhetsinnstillinger og rett på internett for å få raskere tilgang. Det er blitt enda viktigere med beskyttelse som sikrer de ansatte uansett lokasjon.

Det har vært en  rask økning i bruk av skyapplikasjoner, Software as a Service, de siste årene, mye grunnet pandemien, som har medført viktige endringer i måten vi kobler til nettverket, økningen av eksternt arbeid og kommunikasjon gjennom applikasjoner i skyen. Med et flertall  av skadelig programvare som blir distribuert gjennom skyen er det viktig å beskytte oss selv på nettverket. Det må sørges for god sikring av skytjenester og det må stilles krav til leverandørene dine.

Vi ser også en stadig økning i utdatert infrastruktur, og det kan være vanskelig å administrere sikkerhetsprodukter når man har benyttet seg av flere forskjellige leverandører. For små bedrifter kan det oppleves komplekst og tidkrevende å dirigere varsler fra forskjellige sikkerhetsprodukter, da man ofte har begrensede ressurser og budsjetter, samtidig som man ofte har mange leverandører og systemer på sikkerhet og det derfor oppleves komplekst.  Jo flere leverandører dere har, jo vanskeligere blir det å administrere og ha kontroll på sikkerheten i bedriften. Det blir mindre effektivt.

Vi tror at sikkerhet må bli mer automatisert. Med en økende andel varslinger kan vi ikke stole på mennesker som manuelt skal respondere på trusler. Vi bør bruke teknologi til å automatisk respondere på trusler og sette de brukerne, enhetene og filene som virker mistenkelige i karantene.

 

Hvorfor er sikkerhet så viktig for små bedrifter?

Du må beskytte dine verdier og finansielle data, og dine kunders data. Vi snakker ofte med bedrifter som tror at fordi de er små, så er de ikke interessante for hackere. Her tar de veldig feil. De fleste dataangrep rammer faktisk små bedrifter. De kan være mer attraktive mål fordi de har færre eller ingen sikkerhetsressurser og kan benyttes som en inngangsport for å ramme de større bedriftene. Ødeleggelsene for bedriftens rykte kan bli store. Konsekvensene ved dataangrep på små bedrifter er også mye større enn hos store selskaper da ressursene er mindre, og mange av de som rammes må ofte kaste inn håndkleet kort tid etter angrepet.

Bedrifter møter trusler på flere arenaer og dess flere brukere, enheter og applikasjoner du har jo mer sårbart blir nettverket ditt. Det er kritisk for bedriften at truslene oppdages raskere. Flere undersøkelser har vist at det kan gå lang tid før en bedrift oppdager angrep på virksomheten sin.

Pandemien har lært oss å jobbe på nye måter, og skapt et behov for forenklet administrasjon av sikkerhet i en hybrid arkitektur.
Markedet for sikkerhet er komplekst og gjør det vanskelig for bedriftene å orientere seg.

En vanlig bruker bryr seg ikke om applikasjonen ligger lokalt eller i skyen, men er opptatt av å utføre jobben på en sikker måte. Siden virksomheten fortsatt har ansvaret for sikkerheten og hvem som har tilgang på tjenestene må sikkerhet håndteres på en annen måte. Små og mellomstore bedrifter som har en ambisjon om å vokse krever tekniske løsninger som reduserer kompleksiteten, øker produktiviteten og hjelper med å holde kostnadene nede – samtidig som de holder det sikkert.

 

Friday Networks`datasikkerhetsekspert besvarer spørsmål om digital sikkerhet.

Ny risikovurdering

Under Sikkerhetskonferansen 2021 opplyser Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) at Norge står overfor et komplekst risikobilde der fremmede stater og andre aktører forsøker å utnytte sårbarheter i funksjoner, virksomheter og systemer

NSM vurderer de viktigste utviklingstrekkene i risikobildet å være følgende:

1. Det digitale risikobildet er skjerpet
2. Tydeligere risiko knyttet til sammensatte trusler
3. Covid-19-pandemien har forsterket det eksisterende risikobildet

 

Når det kommer til datasikkerhet er det viktig å ha kontroll på hele verdikjeden innen sitt IKT-miljø. Det nasjonale sikkerhetsbildet er skjerpet fordi vi er mer avhengig av digital teknologi enn noen gang og det er fullt av aktører som vil utnytte dette. NSM grunnprinsipper er laget for å hjelpe til i dette arbeidet. Her startes det med prosesser rundt identifikasjon og kartlegging av IKT-miljøet. Beskytte, bevare og oppdage er viktige elementer for å unngå å bli kompromittert, samt når uhellet er ute bør det finnes gode gjennomtestede rutiner for å håndtere og gjenopprette sitt IKT-miljø. NSM anbefaler at alle virksomheter anvender grunnprinsippene som et minimum i sitt sikkerhetsarbeid.

Noen av løsningene vi kan tilby

Skysikkerhet

Dine ansatte jobber fra forskjellige lokasjoner og fra forskjellige enheter. Det kan hende de gjør noe arbeid uten å koble seg opp til din bedrifts VPN. De bruker skyapplikasjoner som ikke har blitt godkjent av IT, men du må beskytte disse brukerne.

Multifaktorautentisering

Beskytt passordene dine!
Studier viser at 80 prosent av sikkerhetsbrudd handler om kompromitterende passord som fører til uønsket tilgang til dine systemer

Epost-sikkerhet

Epost er fortsatt mål nummer 1 for dataangripere. Phishing, Business e-mail Compromise (BEC), eller «direktørsvindel» og løsepengevirus kan raskt infilterere din bedrifts nettverk.

Har du behov for å ta en gjennomgang av deres IT-sikkerhet i bedriften eller hjemmekontorløsningen dere benytter i dag? V leverer løsninger og IT-sikkerhetstjenester til virksomheter i alle størrelser og tilbyr deg gode og tilrettelagte løsninger uansett hvor du er. Våre løsninger kan leveres som en tjeneste, med god forutsigbarhet på kostnadene, og vi kan håndtere samtlige sikkerhetsløsninger for deg slik at de driftes og ivaretas optimalt.

 

I Friday Networks har vi per i dag følgende områder vi jobber med:

  • Sikker infrastruktur
  • Endepunktsikkerhet
  • Sikkerhet i skyen
  • Sikker surfing
  • Identitet og tilgangskontroll
  • E-post sikkerhet

 

 

Snakk med en av våre dyktige rådgivere om sikkerhet!

 

Ønsker du mer informasjon?
Fyll ut skjemaet under, så hører du fra oss innen kort tid!

Eller du kan ringe oss direkte på +47 32245400

Kontakt oss