Sikkerhet

Friday Networks sine konsulenter og rådgivere har lang og bred erfaring med markedsledende produkter og løsninger innenfor sikkerhet.

Måten vi som mennesker arbeider på har endret seg radikalt de 10 siste årene. Der vi tidligere gjorde det meste av arbeidet på kontoret er vi i dag blitt langt mer mobile og er i langt større grad avhengig av at teknologien er sikker og spiller på lag med oss. Trusselbildet har også blitt langt mer sofistikert, i takt med teknologiutviklingen. Denne utviklingen gjør at det kan være utfordrende å ha et godt overblikk over dagens trusselbilde, og hvordan man best mulig sikrer seg mot ulike typer cyberangrep.

Friday Networks sine konsulenter og rådgivere har lang og bred erfaring med de markedsledende produkter og løsninger innenfor sikkerhet. Dette gjør at vi er sterke rådgivere for våre kunder i forhold til hvilke tiltak bedrifter bør utføre for å heve sikkerheten. Enten om du trenger nye sikkerhetsløsninger eller har behov for å forbedre eksisterende løsninger vil Friday Networks rådgivere kunne hjelpe deg. Vi kan bistå i prosjekter, ved implementering av løsninger, generell rådgivning og konsulentarbeid.

Sammen med deg kan vi analysere dine behov og dine eksisterende løsninger, og gi deg råd som gjør at du får riktig løsning – en løsning som møter akkurat dine behov til en riktig pris.

Snakk med én av våre rådgivere om sikkerhet

Vi står parat til å snakke med deg

Allis Kydland

Account Manager

T: 95976402

on.skrowtenyadirf@silla

Hans Eilif Jahns

Key Account Manager

T: 90112150

on.skrowtenyadirf@filie